DISCLAIMER    

Aansprakelijkheid
Hoewel deze site zorgvuldig is samengesteld, kunnen aan de inhoud ervan geen rechten worden ontleend. AutoVitel.nl is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op deze site voorkomen. Evenmin is AutoVitel.nl verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de AutoVitel.nl site zijn gelinked, of waar naar toe wordt gelinked vanaf de AutoVitel.nl site.

Prijzen
De prijzen op deze website worden getoond in euro's en zijn exclusief BTW. De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.

Databescherming
AutoVitel.nl respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe AutoVitel.nl gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

Persoonsgegevens
AutoVitel.nl verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een aanmeldformulier of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker AutoVitel.nl toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor statistische doeleinden. AutoVitel.nl zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Onze werknemers en eventueel door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van gegevens te respecteren.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatie-informatie
In sommige gevallen zal AutoVitel.nl gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, om maar een paar voorbeelden te noemen. Deze gegevens helpt AutoVitel.nl de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van bezoekers.

Foto's
De foto's op de website zijn gemaakt door fotografen en medewerkers die deel uitmaken van AutoVitel.nl. Het beeldmateriaal mag niet zonder toestemming elders gebruikt worden.